logo
zoeken
Zoeken in de site
Klachten
<< terug

Klachttrajecten

In de praktijk blijkt dat klachten grofweg in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld: klachten over schoolorganisatorische zaken en klachten over machtsmisbruik (seksuele intimidatie, discriminerend gedrag en agressie, geweld en pesten). Dit onderscheid is van belang, omdat het omgaan met een klacht verschilt naar de aard van de klacht.
 
Bespreek klachten over schoolorganisatorische zaken (beoordeling, begeleiding, aanpak in de klas, veiligheid gebouw enz.) in eerste instantie met het betreffende personeelslid. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de schoolleiding. In beide gevallen zal samen met u en uw kind gezocht worden naar mogelijke oplossingen. Indien de school niet naar wens omgaat met de klacht, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon of met de Landelijke Klachtencommissie.
 
Bij (vermoeden van) machtsmisbruik is het effect op de betrokkenen aanzienlijk en is het vaak niet mogelijk of wenselijk de klacht eerst te bespreken met de betreffende persoon. U en uw kind kunnen in dit geval dan direct contact opnemen met de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.  Samen wordt gekeken hoe verder te gaan en of er wellicht hulpverlening nodig is voor de leerling en/of de ouders. Samen met de externe vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen. U kunt dan direct contact opnemen met een landelijke klachtencommissie.

 

Externe vertrouwenspersoon

Mevrouw S. Tettero

T 06-24676470

E sonja@vertrouwenszaken.nl

 

Landelijke Klachten Commissie VO

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht

T 030-2809590

E info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl 

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen