logo
zoeken
Zoeken in de site
Ambitie/strategie
<< terug

Missie, visie en kernwaarden

Missie:

Quadraam draagt er aan bij dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt tot een zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongere, die nu en in de toekomst een duurzame bijdrage levert aan de samenleving.

 

Visie:

In 2020 is bij Quadraam leren georganiseerd als een open proces, waarin leerlingen en medewerkers samen leerkracht ontwikkelen.

 

Motto:

“Ruimte voor talent”

 

Kernwaarden:

Onze visie op leren:

  • Wij geloven in het vermogen van ieder mens om zich te ontwikkelen.
  • Wij vinden dat iedereen verantwoordelijkheid kan en moet nemen.
  • Wij vinden dat leren gaat over de combinatie van uitdagen en ruimte bieden.

 

Deze missie en visie vormen ons kompas. Dit vraagt van iedereen een onderzoekende, leergierige en betrokken houding. Daaruit volgen waarden die richtinggevend zijn voor de handelwijze van iedereen die bij Quadraam werkt: wij zijn samenwerkingsgericht, omgevingsgericht en ondernemend.          

 

Quadraam

Mensen die

vertrouwen hebben

in elkaar, trots zijn op hun

organisatie en op wat ze doen.

Die samenwerken aan inspirerende

opdrachten, elkaar ruimte en energie geven

en stimuleren tot ontwikkeling.

 

Het Strategisch beleidsplan 2015-2020 Ruimte voor talent is hier te lezen.

 

 

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen