logo
zoeken
Zoeken in de site
Medezeggenschap
<< terug

Medezeggenschap

Quadraam wil medewerkers, ouders en leerlingen actief betrekken bij het ontwikkelen van het beleid van de stichting en de scholen. Hierbij is een uiterst belangrijke rol weggelegd voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze fungeert als gesprekspartner van het College van Bestuur. Van de GMR wordt verwacht dat zij het gemeenschappelijke belang van de scholen bewaakt. In de GMR zitten vertegenwoordigers die door de medezeggenschapsraden van de scholen zijn aangewezen.

 

Klik hier voor een overzicht van de leden van de GMR

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen