logo
zoeken
Zoeken in de site
Good governance
<< terug

Good governance: goed onderwijsbestuur

Schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel autonomie gekregen. Zij hebben de zeggenschap gekregen over veel geld, dat wordt opgebracht door de samenleving. In ruil daarvoor vraagt de landelijke overheid van de besturen dat zij op een zorgvuldige wijze hun taak uitoefenen. Ook vraagt de overheid verantwoording aan de besturen. Met de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is er een tegenhanger gecreëerd voor de schoolbesturen in de vorm van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden.
Lees het hele artikel

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen