logo
zoeken
Zoeken in de site
Raad van Toezicht
<< terug

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van Quadraam. De positie van de Raad van Toezicht kan vergeleken worden met die van een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven. Hierbij geldt nadrukkelijk het principe van ‘besturen op afstand’. Daarom fungeert het College van Bestuur (CvB) in de praktijk als dagelijks bestuur van Quadraam. De RvT benoemt het CvB en sluit jaarlijks een bestuursovereenkomst af met het CvB.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (026) 320 8800.

 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1/1/2018:

 

De heer drs. F.W. Mutsaers (voorzitter)

De heer mr. J. Langerhuizen

Mevrouw dr. S. van der Lyke

De heer prof.dr. P.R.J. Simons

Mevrouw K. Visser MBA

De heer drs. H. van Wijk

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen