logo
zoeken
Zoeken in de site
Montessori College Arnhem
<< terug

Montessori College Arnhem

Montessori College Arnhem is een school voor havo/mavo met ongeveer 750 leerlingen. De school heeft een tweejarige brugperiode. "Leer me het zelf te doen" (Montessori) en "ieder kind te helpen worden wat het is" (Boeke), zijn de uitgangspunten van de school. Montessori College Arnhem wil dat leerlingen bij het verlaten van de school zelfvertrouwen hebben en zelfstandig zijn. Vanaf de start van hun schoolcarrière krijgen leerlingen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Zij worden daarbij begeleid door docent en mentor. Met behulp van weektakenplanningen leren zij keuzes maken. In de bovenbouw kunnen leerlingen in keuzewerktijd bij docenten extra hulp krijgen of huiswerk maken. Via Its Learning en Magister kunnen ouders thuis de ontwikkeling van hun kind volgen. De school werkt nauw samen met de ouders via de communicatiedriehoek 'leerling, ouders en school'.

De visie van de school is, dat je niet alleen leert met je hoofd, maar ook met je hart en handen. In het eerste jaar komt dit in de leergebieden en in de keuzecursussen tot zijn recht. In de hogere leerjaren zijn er per leerjaar verschillende vakoverschrijdende thema's in het onderwijscurriculum opgenomen. Sfeer maak je samen. Leerlingen worden daarom betrokken bij verschillende activiteiten zoals duurzaamheids- en goede doelen acties, schoolfeesten, het aankleden en opruimen van de school en het geven van voorlichting aan kinderen en ouders. Er is een actieve leerlingenraad en medezeggenschapsraad. Montessori College Arnhem ligt vlakbij het station en is prima bereikbaar met de fiets, bus of trein.

 

Voor studenten en potentiële medewerkers is het belangrijk dat zij zich alvast 

kunnen oriënteren op hun toekomstige stage- of werkplek. Vandaar dat vanuit het VOC/AOQ-project “Iedere school een uitdagende leeromgeving” een filmpje is gemaakt van de meeste Quadraamscholen rondom de vraag: “Valt hier nog wat te leren?” Het filmpje over Montessori College Arnhem is hieronder te bekijken.

  

Montessori College Arnhem
Utrechtseweg 174
6812 AL Arnhem


T 026 320 9830
www.montessoriarnhem.nl

 

Montessori College Arnhem

 

Sander Luttje, Directeur

Centraal Bureau Quadraam

Bestuur en diensten

Saturnus 5

6922 LX Duiven

T 026 320 8800

 

 

ANBI inlichtingen