“Brede brugklas: veel voordelen. Zeker nu!”

Het Liemers College in Didam is dit schooljaar gestart met een brede brugperiode. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen zitten twee jaar bij elkaar in de klas en kiezen zelf op welke niveaus zij hun vakken volgen. Dit aangevuld met intensieve coaching. Een ijzersterke combinatie.

“Rust ervaren doordat je het kiezen van een definitief onderwijsniveau kunt uitstellen. Dat is een van de belangrijkste voordelen van een brede brugperiode”, vertelt Susanne Pondman, teamleider onderbouw en kartrekker van de brede brugklas in Didam. “Je kunt bij ons op school even wennen aan je nieuwe omgeving. En lekker de tijd nemen om uit te vinden wie je bent en wat je kunt. Er is geen druk om meteen op de top van je kunnen te moeten presteren.”

Respect voor elkaars talent
“Een veel gehoorde reactie van onze leerlingen is dat ze niet bang zijn om domme vragen te stellen”, vervolgt Susanne. “Omdat het onderwijs compleet is ingericht op gedifferentieerde lessen, respecteren leerlingen hun onderlinge verschillen en talenten. De drempel om vragen te stellen is daardoor lager. Bovendien werkt het kiezen van je eigen niveau enorm motiverend. Je ziet dat leerlingen zich optrekken aan klasgenoten die een vak op een hoger niveau volgen. Omgekeerd: ervaar je als leerling dat een vak op vwo-niveau net iets te hoog gegrepen is, dan bespreek je dat gewoon met je coach. Hoe fijn is het dan dat je uitsluitend dat vak op havo-niveau kan volgen!”

Coaches in plaats van vakdocenten
“We combineren ons brede brugklasconcept met intensieve coaching”, vertelt Susanne enthousiast. “Elke klas bestaat uit twee coachgroepen met ieder een eigen coach. Per week zijn er drie coachuren: een gesprek met de coachgroep waarin je bent ingedeeld, een persoonlijk gesprek met je coach en een uur waarin je samen met je coachgroep werkt aan studievaardigheden.” Dat laatste is belangrijk volgens Susanne: “Omdat je met een heterogene groep leerlingen werkt, zul je vaker zelfstandig aan de slag moeten als jouw coach een ander groepje uitleg geeft.”

Meer dan presteren
“De combinatie van de vrijheid hebben om je te ontwikkelen in wie je bent en het - in overleg met je coach - kunnen kiezen van vakken op verschillende niveaus, werkt ontzettend goed”, aldus Susanne. “Er is veel focus op ‘Wie ben ik?’, ‘Wie ben ik in een groep?’, ‘Wat heb ik te brengen?’ en op ‘Wat kan ik nog leren?’ Ons onderwijs gaat verder dan het leveren van cognitieve prestaties. Het sociaal-emotionele aspect krijgt veel aandacht. Dat vinden veruit de meeste van onze leerlingen erg prettig.”

Kansengelijkheid
“Veel leerlingen vinden het ook fijn dat ze, ondanks dat ze een ander schooladvies hebben, toch in de klas komen bij hun vriendjes en vriendinnetjes van de basisschool of van de voetbalclub. Dat voelt heel veilig en vertrouwd. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt daardoor soepeler. Vanuit kansengelijkheid juichen wij dit als school ook erg toe: binnen onze coachgroepen ontstaan langdurige, gemixte vriendschappen. Mooi om te zien!”

‘Peer-to-peer effect’
Aan de start van de brede brugklas in Didam ging uitgebreid literatuuronderzoek vooraf. “Ik heb allerlei onderzoeken over brede brugperiodes en onderwijsdifferentiatie verzameld en bestudeerd. Wereldwijd is er namelijk al vrij veel over bekend. In Nederland lopen we wat achter op dit vlak”, vertelt Susanne, die een achtergrond heeft als onderzoeker. “Zo blijkt er, en dat heb ik zelf ook aantoonbaar in mijn werk ervaren,  een peer-to-peer effect te ontstaan bij gedifferentieerd leren: de resultaten van havo-leerlingen in een combinatieklas ‘havo/vwo’, liggen 15% hoger dan die van leerlingen in een homogene havo-klas. Hoe dit kan? Je werkt samen en je vangt ongemerkt wat op van de vwo-instructie. Dat werkt heel voedend.”

Ook voor uitgesproken vwo-leerlingen?
“Ouders van vwo-leerlingen voelen aanvankelijk vaak wat meer voor de traditionele, homogene klas. En vanuit cognitieve vaardigheden bezien, begrijp ik dat ook goed”, zegt Susanne. “Alleen is onderwijs wel breder dan dat; het gaat ook heel erg om persoonlijke vorming, samenwerking, sociale interactie en van elkaar kunnen leren. Voor sommige vwo-leerlingen kan het dan ook juist een bewuste keuze zijn te kiezen voor de brede brugperiode. Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die sneller stress ervaren bij prestatiedruk vanuit de groep.”

Zelfsturend vermogen & reflectie
“Leerlingen die executieve functies, zoals plannen en zelfstandig aan het werk gaan, wat minder goed beheersen, hebben doorgaans iets meer moeite met gedifferentieerd onderwijs. Zeker niet bezwaarlijk, maar wel iets om je van bewust te zijn. Voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum kan het reflecteren op het eigen gedrag een uitdaging vormen”, legt Susanne uit. “Overigens hebben we wel een trajectgroep op school en bieden we extra ondersteuning.”

Nu extra waardevol
“In deze uitdagende en onzekere coronatijd is de rust van een uitgestelde keuze extra waardevol”, vindt Susanne. “De laatste jaren zien we al beduidend meer gemengde schooladviezen. Nu leerlingen in groep 7 en 8 door het coronavirus een deel van hun lessen hebben gemist, kan ik me voorstellen dat het voor basisschoolleerkrachten dit jaar nóg ingewikkelder is om heel specifieke schooladviezen te geven. Breder instappen geeft je de lucht om op je eigen tempo uit te vinden waar je staat en wat je wilt. Ons onderwijsconcept sluit hier perfect op aan.”

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Zelf je flexuren invullen leert je keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen

Met onze D&P-aanpak ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en hun passie ligt

Lars is pas 13 jaar, maar heeft nu al twee boeken geschreven

Leren in de echte wereld

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK