Benieuwd naar onze organisatiestructuur? Bekijk het organogram hieronder. Als je verder naar beneden scrollt, vind je meer informatie over onze Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

Klik om te vergroten

De Raad van Toezicht (RvT) is de interne toezichthouder van Quadraam. De positie van de Raad van Toezicht kan vergeleken worden met die van een Raad van Commissarissen in het bedrijfsleven.

Hierbij geldt nadrukkelijk het principe van ‘besturen op afstand’. Daarom fungeert het College van Bestuur (CvB) in de praktijk als dagelijks bestuur van Quadraam. De RvT benoemt het CvB en sluit jaarlijks een bestuursovereenkomst af met het CvB.

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (026) 320 8800.

Samenstelling Raad van Toezicht per 1/1/2024:

Mevrouw ir. C.A.M.K. Hurkens RC (voorzitter)
Mevrouw dr. S. van der Lyke
De heer prof. dr. J.C. Rath
Mevrouw drs. L. Wenting
De heer ​​​​drs. ​P Verhoef
Mevrouw mr. E. de Groot

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van Quadraam. Het CvB is eindverantwoordelijk voor alle prestaties van zowel de overkoepelende stichting als de aangesloten scholen. 

Het CvB beslist over het totale onderwijsaanbod van Quadraam (samenstelling en spreiding) en de mate waarin de stichting voorziet in gebleken of opkomende onderwijsbehoeften. Intern wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht; extern aan zowel het ministerie en de onderwijsinspectie als aan de maatschappelijke omgeving. Het CvB wordt ondersteund door een bestuursstaf.

Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat momenteel uit:

 Niek Bootsma 
 Voorzitter 
Andries Mulder
Interim bestuurslid

De GMR bespreekt onderwerpen die alle of een meerderheid van de scholen aangaat. De GMR heeft een rol in het:

  • initiëren van beleid; 
  • toetsen van voorgesteld beleid; 
  • monitoren van de operationele uitvoering; 
  • toetsen van de uitvoering van bestaand beleid. 

De GMR overlegt ca. zes keer per jaar met het College van Bestuur. De stukken van deze bijeenkomsten zijn op te vragen door een e-mail te sturen aan gmr@quadraam.nl.

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK