SAMEN OPLEIDEN

Qoers is een samenwerkingsverband van Quadraam en drie lerarenopleidingen. Onze partners zijn De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Docenten Academie (RDA) en Instituut Archimedes (HU). Het opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 14 scholen van Quadraam en onze partners. Hierbij neemt Qoers 40% van de opleiding van nieuwe docenten voor zijn rekening. Qoers coördineert, bewaakt en organiseert de opleiding van nieuwe docenten. 

De instituten bieden verschillende deeltijd- en voltijdopleidingen aan. Wil jij docent worden of een extra bevoegdheid halen? Kijk dan op de website van één van onze partners. Studenten en starters leren in de school van en met goed opgeleide en ervaren opleiders. Uitgangspunten hierbij zijn het bieden van maatwerk en het stimuleren van een herkenbare onderzoekende- en innovatieve houding.

Op zoek naar een leerwerkplek?

Lerarenopleidingen hebben eigen procedures voor de plaatsing van hun studenten op leerwerkplekken. Bij de HAN worden de stagiairs geplaatst door het stagebureau, Bureau Extern. De Radboud Docenten Academie heeft een eigen stagebureau. Studenten van instituut Archimedes (HU) mogen zelf een stageplaats zoeken. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het stageloket van de HU en de stagemarkt. De 14 scholen binnen Qoers geven jaarlijks alle stageplaatsen door aan de stagebureaus. Hierdoor zijn zij altijd op de hoogte van het actuele stageaanbod. Wil je zien alvast zien welke scholen wij binnen Qoers hebben en wat je hier als student kan leren en zien? Klik dan hier! Hopelijk zien we jou binnenkort tijdens een stage binnen Qoers!

Wat kan ik verwachten in de begeleiding? 

Als stagiair word je volledig opgenomen in het team van de betreffende opleidingsschool. Een student heet dan ook een collega in opleiding. Vanuit het instituut word je begeleid door een instituutsopleider. De coördinerend schoolopleider (CSO) coördineert de opleidingsschool, verzorgt de kennismaking en onderhoudt het contact met het instituut. Vanuit je vak word je begeleid door één (of meerdere) werkplekbegeleiders (WPB). Natuurlijk staat de rest van de vakgroep ook voor je klaar. Als LIO krijg je bij je onderzoek ondersteuning van een opgeleide onderzoeksbegeleider (OBS). 

DE INDUCTIEFASE 

Binnen Opleidingsschool Qoers zien we de inductiefase als een fase waarin startende leraren een belangrijk leerproces doormaken om hun rol als onderzoekende, ondernemende en samenwerkingsgerichte docent binnen de organisatie optimaal te kunnen vervullen. Vanuit de organisatie zijn daarbij niet alleen deskundige begeleiding en ondersteuning nodig, maar ook ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen. Die ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen worden geboden op schoolniveau, maar ook de huisacademie van het bestuur Quadraam, Quriuz speelt daarin een belangrijke rol. Met name als het gaat om de professionalisering van de startende docent.

Aanbod binnen Quriuz

Naast het leren en ontwikkelen op je stageschool kun je als student ook gebruik maken van aanbod van Quriuz. Quriuz draagt, als huisacademie van Quadraam, bij aan een leven lang leren en daarmee tot het beste onderwijs voor onze leerlingen. Ze zijn verbonden aan de scholen van Quadraam en zijn er voor medewerkers en studenten.Je kunt bijvoorbeeld met onze leerlingacteurs oefenen om nog beter orde te kunnen houden in de klas. Klik hier voor het actuele aanbod. 

Onderzoek

Een belangrijk deel van je opleiding bestaat uit het verrichten van onderzoek. Het doel van onderzoek in de school is om leraren in opleiding kritisch te laten kijken naar hun werk en de ontwikkelingen in het onderwijs. Als je onderzoek doet krijg je op je stageschool een onderzoeksbegeleider toegewezen. Bij het kiezen van een onderzoeksthema word je begeleid door jouw werkplekbegeleider én jouw onderzoeksbegeleider. Zo kom je samen tot een thema waar jíj als student het meeste van kan leren.

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK