Diagnostiek en advies binnen Quadraam

Soms gaat leren, toetsen maken en alles wat bij de middelbare schooltijd komt kijken niet vanzelf. Alle scholen van Quadraam bieden in het kader van Passend Onderwijs in de basis begeleiding van leerlingen die dit nodig hebben. Als het nodig is, kunnen onze scholen een beroep doen op het team Quadraam Diagnostiek & Advies. Dit een team van psychologen, orthopedagogen en een psychologisch pedagogisch assistent. Als sparringpartner denkt het team mee, voert onderzoek uit en geeft adviezen. Uiteraard vinden eventuele onderzoeken altijd plaats met toestemming van de ouders.

Onze rol bij een ondersteuningsvraag

De school komt met een ondersteuningsvraag bij ons. Wij kunnen hierbij een adviserende rol op ons nemen, ook kunnen wij onderzoeken uitvoeren. Zo kunnen we achterhalen waarom een leerling tegen specifieke problemen aan loopt. De school vraagt het onderzoek aan, in overleg met de ouder(s) en de leerling. De school zorgt voor het toestemmingsformulier en ingevulde vragenlijsten. Op basis van de achtergrondinformatie en hulpvraag kijken we welke vorm van onderzoek passend is. Zo kunnen we onderzoeken of de leerling een leerstoornis (dyslexie en dyscalculie) heeft, ook kunnen we het gedrag onderzoeken.

Onderzoek- en diagnosetraject

Als een onderzoek gewenst is, beoordelen wij het verzoek. We nodigen de ouders met hun kind uit voor een intakegesprek op school. Na het intakegesprek volgt de testafname. Het onderzoek bestaat meestal uit twee testochtenden. Ook observeren we de leerling. De onderzoeksresultaten met de handelingsadviezen bespreken we met de ouder(s), leerling en school tijdens een adviesgesprek. Ouder(s) en leerling ontvangen een exemplaar van het (concept)verslag. Na akkoord ontvangen niet alleen zij, maar ook de school een definitieve versie van het onderzoeksverslag.

Mogelijke onderzoeken via Quadraam

Diagnostiek is maatwerk, we voeren dit dan ook uit als individueel onderzoek. De onderzoeken vinden zo veel mogelijk plaats op de eigen school van de leerling. Wij bieden de volgende onderzoeken aan: dyslexie-onderzoek, intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en dyscalculie-onderzoek. Lees meer over de inhoud van deze onderzoeken.

Advisering binnen Quadraam

Naast het uitvoeren van diagnostiek heeft Quadraam Diagnostiek & Advies een adviserende rol binnen Quadraam. Zo kunnen wij ondersteunen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van een dyslexiebeleid, handreikingen bieden bij het schrijven van ontwikkelingsperspectiefplannen of handelingsadviezen geven na een klassenobservatie. Daarnaast voert ons team onderzoeken uit in opdracht van de samenwerkingsverbanden, stichting PAS en andere derde partijen in de regio Arnhem e.o.

Meer informatie of advies nodig?

Ons team is gevestigd op het kantoor van Quadraam in Duiven. Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor begeleiding of onderzoek? Neem dan contact met ons op via 026-3208800 of stuur een e-mail naar diagnostiek@quadraam.nl.​​ 

Team Q Diagnostiek & Advies

Tineke Dekens, MSc.
NVO orthopedagoog generalist (NVO geregistreerd).
t.dekens@quadraam.nl: dinsdag, donderdag en vrijdag

Drs. Irmgard Schroder
Psycholoog
i.schroder@quadraam.nl: dinsdag en vrijdag

Drs. Suzan Burggraaf
Psycholoog (PSYCHOLOOG NIP)
s.burggraaf@quadraam.nl: maandag en donderdag

Nicolette Peters
Psychologisch pedagogisch assistent
n.peters@quadraam.nl: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK