Stage lopen nieuwe stijl: de pop-up school

Jaarlijks lopen via opleidingsschool Qoers zo’n 300 toekomstige docenten stage op de Quadraam-scholen. Het matchen van vraag en aanbod is soms een flinke uitdaging, met name voor bepaalde vakgebieden. Op het Olympus College is daarom gestart met een alternatieve manier van stage lopen. 

Qoers is een samenwerking van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Utrecht, de Radboud Docenten Academie en Quadraam. De opleidingspartners kijken zorgvuldig naar de plaatsing van stagiairs op de Quadraam-scholen. Daarnaast ondersteunt Qoers werkplekbegeleiders op de scholen bij hun belangrijke taak: het opleiden van toekomstige collega’s.
 
Gelijke kansen voor elke student
“Het bieden van een passende stageplek voor elke student is ons uitgangspunt, maar dat is soms best een puzzel”, aldus Nicolle van Geenen, programmamanager Qoers. “Zo zijn er de afgelopen jaren veel studenten vanuit de vakgebieden Engels en Geschiedenis in relatie tot het aantal stageplekken en werkplekbegeleiders. Dat vraagt veel van scholen en legt een grote druk op de betreffende secties. In samenwerking met de HAN zijn we daarom dit jaar gestart met een andere manier van praktijkervaring opdoen: vraaggestuurd en ervaringsgericht.”
 
Win-win
Onder de naam ‘pop-up school’ is per 1 februari een pilot van start gegaan op het Olympus College in Arnhem. Hieraan nemen 18 tweedejaars HAN-studenten van de opleiding Engels en Geschiedenis deel. Nicolle: “Tijdens hun stagedagen zijn de studenten niet gebonden aan één vaste werkplekbegeleider. In plaats daarvan kunnen zij naar keuze aansluiten bij het beschikbare onderwijsaanbod en/of ontwikkelingen in de school. Deze vorm dwingt stagiairs tot proactief nadenken over wat zij willen leren. Wij zorgen dan voor een passende werkplekbegeleider bij die leervraag. Naast dat studenten hierdoor meer regie krijgen op het eigen leren, ontwikkelen zij ook een bredere blik op het onderwijs en komen zij in contact met uiteenlopende docenten. Tegelijkertijd maakt het scholen als opleidingsplek minder kwetsbaar.”
 
Praktijkvoorbeeld
Een concreet voorbeeld is het participeren in PROlympus, een vrij nieuwe vorm van projectgestuurd onderwijs op het Olympus College. Hierbij leren leerlingen onder andere plannen, samenwerken, reflecteren, onderzoeken en presenteren. Nicolle: “De HAN-studenten denken vanuit hun stage niet alleen mee over het lesaanbod van PROlympus, maar observeren, ontwerpen en geven lessen. Daarnaast zijn er vaste simulatie-momenten waarop alle studenten werken met leerlingacteurs.”
 
Samen optrekken
“Het is mooi om te zien hoe de docenten van de HAN en de schoolopleiders van het Olympus College samen optrekken en het hart van het werkplekleren vormen. Een prachtig voorbeeld van echt sámen opleiden, waarbij studenten hun eigen leren aansturen en we hun leerproces als instituut en werkveld gelijkwaardig ondersteunen”, vindt Nicolle. “Ongetwijfeld zullen we tijdens zo’n eerste keer ook uitdagingen tegenkomen; dat hoort er ook bij. Ook die gaan we in gezamenlijkheid aan.”
 
Grenzeloos leren
“De eerste ‘pop-up studenten’ zijn razend enthousiast gestart”, vertelt Nicolle. Dat blijkt ook wel uit hun reacties: “De meerwaarde van deze vorm van stage lopen is, dat ik zelf meer ben gaan nadenken over wat ik (later) wil betekenen en wat ik wil leren; zodat ik dat straks ook echt kan, in plaats van alleen maar dat papiertje te halen”. Een andere student zegt: “Waar wil ik mezelf in ontwikkelen? Wat vind ik eigenlijk interessant? Door meer naar mezelf te kijken en hierover in gesprek te gaan, ben ik daar achter gekomen. Deze vorm van onderwijs maakt voor mij het verschil; ik weet nu wat ik wil en waar ik sta, daardoor kan en wil ik ook initiatief nemen in wat ik nog wil leren. Ook op de langere termijn.” 

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Leerlingen bouwen Tiny Houses in uniek onderwijsproject

Op het Montessori College weten ze precies welk vakje ze moeten inkleuren: ‘Een vrouwelijke premier zie ik wel zitten’

Leerlingen ISK Arnhem Zuid verhuizen naar buurpand Maarten van Rossem

“Wij zijn de handelaren in hoop. We hebben de toekomst in huis!”

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK