Met onze D&P-aanpak ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en hun passie ligt

Vmbo 't Venster in Arnhem brengt het onderwijs tot leven met hun invulling van het landelijke vmbo-programma Dienstverlening & Producten (D&P). Door de leerlingen te betrekken bij het creatieve proces van het ontwerpen van producten en het leveren van diensten, ontdekken ze hun talenten en passies en wakkeren we hun nieuwsgierigheid aan.

Dit verhaal is onderdeel van de ‘best practices’ van de Quadraam-scholen: interviews met collega's over onderscheidende initiatieven. Deze zijn ook te vinden in het bestuursverslag 2023. Dit is het zevende artikel in de reeks.

We interviewden Bennie Draaijer (innovator profiel Sport, docent lichamelijke opvoeding en onderzoekscoördinator) en Elske Nijdam (afdelingsleider bovenbouw).

Dit is wat we willen
"‘t Venster is een vmbo-school in Arnhem met zo’n 400 leerlingen. In de afgelopen twee jaar heeft de school het landelijke vmbo-programma Dienstverlening & Producten (D&P) schoolbreed ingevoerd. Of liever gezegd: we hebben het stevig omarmd en doorontwikkeld tot een eigen concept dat past bij onze visie: ieder kind zien, keuzevrijheid geven en begeleiden bij het maken van keuzes. D&P is een manier van werken waarbij leerlingen leren om een product te maken of een dienst te leveren. Ze doen zo nieuwe kennis op, leren nieuwe vaardigheden en komen in aanraking met veel verschillende onderwerpen, situaties of technologieën die ze niet kennen. Dat wakkert hun nieuwsgierigheid aan en helpt ze om te ontdekken waar hun interesse ligt en waar ze goed in zijn. De D&P-aanpak biedt de leerlingen bovendien meer tijd, omdat ze daarmee niet al in klas 2, maar pas in klas 4 hoeven te kiezen welke richting ze op willen.

Zo doen we dat
"We passen de D&P-aanpak op dit moment toe in de bovenbouw. Leerjaar 3 draait nu voor het tweede jaar het D&P-programma en leerjaar 4 voor de eerste keer. In het kort bestaat onze D&P-aanpak uit een aantal stappen. Stap 1 is het organiseren van een product of dienst en het presenteren of promoten ervan. Stap 2 is het maken of het verbeteren van een bestaand product of een dienst. Stap 3 bestaat uit het maken van een bijpassend multimediaal product, zoals een film of een poster. Bij de D&P-lessen stellen we een thema centraal en daarmee gaan de leerlingen aan de slag. Zo kregen de leerlingen uit leerjaar 3 afgelopen schooljaar (‘22-’23) als opdracht mee om een foodhall te bouwen en dat resulteerde uiteindelijk in een foodhall in de aula van de school. Leerlingen uit leerjaar 4 kregen de opdracht om een reisbureau op te zetten. Ze kregen de naam van een onbekend land mee en gingen daarmee op onderzoek uit, met vragen als: waar ligt het land, wat eet je daar en waarom zou je er op vakantie willen. Bij deze manier van werken zit er altijd voor iedereen iets bij wat ‘ie interessant vindt. Tegelijk zijn er ook altijd de verplichte onderdelen die misschien minder aanspreken. Zo leren we onze leerlingen om te onderzoeken welke leuke en minder leuke dingen er zijn en hoe je daar mee om gaat. Of dat iets onbekends misschien toch interessanter voor je is dan je op het eerste gezicht denkt. Om de aanpak meer inhoudelijk te laten aansluiten bij onze keuzevakken zoals techniek, zorg en welzijn en multimedia, hebben we een blauwdruk gemaakt voor het D&P-programma. Bovendien komen de vaardigheden uit het D&P-examen ook binnen het programma van onze keuzevakken aan bod."

Dit zijn onze ervaringen
"Dit staat of valt met een goed team plus een aparte innovator D&P die de visie van de school omarmen, het einddoel van de D&P-aanpak goed voor ogen hebben en er samen de schouders onder zetten. Die inzet en betrokkenheid loont. We breiden het D&P-programma ook uit naar de onderbouw en we integreren de aanpak langzaamaan ook in reguliere vakken, zoals bijvoorbeeld bij Nederlands. Zo wordt deze manier van werken logisch en herkenbaar voor onze leerlingen en ontstaat als het ware een olievlekwerking van D&P door ons hele schoolaanbod."

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Zelf je flexuren invullen leert je keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen

Lars is pas 13 jaar, maar heeft nu al twee boeken geschreven

Leren in de echte wereld

Koningin Máxima bezoekt vmbo ’t Venster en de ISK in Arnhem

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK