Liemers College is Geo Future School!

Op het pand van het Liemers College locatie Heerenmäten prijkt een nieuw bord: Geo Future School. Met dit onderwijsconcept daagt de school leerlingen uit na te denken over oplossingen voor de vraagstukken van de toekomst. Vakoverstijgend. Samen met het bedrijfsleven. Gericht op het ontwikkelen van wereldburgerschap.  

“Hoe bouw je een moderne, duurzame stad? Dit is nou zo’n voorbeeld van een concreet vraagstuk dat zich vandaag afspeelt, maar vooral gericht is op de toekomst”, schetst onderwijsdirecteur Babette van Weelden. “In vakoverstijgende modules gaan onze leerlingen – de beslissers van straks - met zo’n vraagstuk aan de slag. We starten altijd met een introductie op het onderwerp. Vast onderdeel daarvan is dat leerlingen op bezoek gaan bij een bedrijf, instelling, gemeente of andere organisatie in de regio. Daarnaast krijgen leerlingen vanuit verschillende vakken in mini-lessen input voor het project. Vervolgens werken zij toe naar een concreet eindproduct, bijvoorbeeld het bouwen van een maquette.”

Boerderij van de toekomst
“Om ervaring op te doen, kiezen we ervoor de modules in eerste instantie aan te bieden in leerjaar 1 en 4, in de vorm van projectweken”, vertelt projectleider en docent Koos Wilke. “Zo gaan onze vierdejaars leerlingen aan de slag met de boerderij van de toekomst.” In praktijkgerichte opdrachten denken leerlingen na over scenario’s voor voedselvoorziening in 2040, bijvoorbeeld aan de hand van een onderzoeksopdracht in de plaatselijke supermarkt. Daarna ontwerpen zij een passende boerderij(omgeving). Leerlingen worden hierbij uitgedaagd breed te denken. Zo kan die toekomstige boerderij ook een laboratorium, stadstuin of kweekvijver zijn. “Alle vaksecties zijn hierbij betrokken”, licht Koos toe. “De kunstsectie bijvoorbeeld verzorgt een workshop over hoe je een maquette maakt in een 3d-tekenprogramma.”

Grenzeloos Leren
Het Liemers College behoort nu tot een van de circa 30 Geo Future Scholen in Nederland. “Het concept past heel goed in het bredere schoolplan van het Liemers College. Daarin staat Grenzeloos Leren centraal. Door vakoverstijgend onderwijs gaan leerlingen de samenhang zien van wat zij leren. Ook zijn zij gemotiveerder wanneer zij begrijpen waaróm zij iets leren en wanneer dit raakt aan voor hen interessante onderwerpen in de echte wereld. De samenleving vraagt hier ook steeds meer naar”, aldus Laurens van Lier, voorzitter van de centrale directie van het Liemers College.

Focus op vaardigheden en feedback
“Wat ons erg aanspreekt in dit onderwijsconcept, is dat de modules gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden. Zo is samenwerken heel belangrijk. Je werkt aan wat je straks nodig hebt in de maatschappij”, benadrukt Babette. Ze vervolgt: “Daarnaast biedt Geo Future een prachtige kapstok voor rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Dit zijn de elementen uit het Masterplan Basisvaardigheden waarvoor alle scholen financiële middelen hebben gekregen vanuit het kabinet. Wat mooi is om te zien: deze onderwijsaanpak stimuleert het brede onderlinge gesprek over vaardigheden in onze school. Welke vaardigheden verwachten we van leerlingen? Wat willen we minimaal zien? En wat ik ook heel prettig vind: de nadruk ligt niet op beoordelen.” Koos: “We werken niet met cijfers. Leerlingen krijgen gerichte feedback op wat zij al kunnen en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen.”

Mijn kennis is jouw kennis
De Geo Future Scholen maken gebruik van elkaars kennis; ze delen hun modules onderling. Koos: “Je kiest een specifiek thema en maakt die module vervolgens schooleigen in samenwerking met regionale partners.” Voor wat, hoort wat: “Je maakt afspraken over hoeveel vakoverstijgende modules je zelf samenstelt en beschikbaar maakt voor andere Geo Future scholen”, aldus Koos.

Samen optrekken
“Vakoverstijgend onderwijs vraagt om een andere manier van samenwerken. We zijn gewend te denken vanuit secties; in dit onderwijsconcept hebben we elkaar meer nodig. Daar moeten we samen onze weg in zien te vinden”, zegt Babette. “Docenten zijn in ieder geval heel enthousiast. In de voorbereiding voor de projectweken zochten collega’s elkaar meteen op.” Koos knikt instemmend: “Docenten van verschillende bèta- en economie-vakken gingen bijvoorbeeld meteen aan de slag met een gezamenlijk lesprogramma rondom het opdoen van vaardigheden in Microsoft Excel. Heel fijn, die vibe!”

Inbedden
“Ook in organisatorische zin heeft zo’n vakoverstijgende aanpak de nodige voeten in de aarde. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je bestaande lessentabellen?”, zegt Babette. “Wat wij zien: collega’s hebben wel de behoefte om dingen samen te doen, maar niet boven op de reguliere lessen. En dat begrijpen we. We gaan eerst ervaring opdoen. Daarna kijken we hoe we het Geo Future concept - op een manier die past bij onze school - kunnen inbedden in het reguliere curriculum."

Klein beginnen
“We beginnen klein”, aldus Laurens. “Tegelijk is onze verwachting dat docenten en leerlingen - wanneer zij de voordelen en meerwaarde eenmaal ervaren - zó enthousiast raken, dat het zich als een olievlek verspreidt.”

« Terug naar overzicht

Ander nieuws

Zelf je flexuren invullen leert je keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen

Met onze D&P-aanpak ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn en hun passie ligt

Lars is pas 13 jaar, maar heeft nu al twee boeken geschreven

Leren in de echte wereld

Quadraam maakt gebruik van Cookies

Geef per categorie de keuze voor het gebruik van cookies aan. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming.

In onze Privacyverklaring is hier meer over te lezen. Graag de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan.

OK